Zasady rezerwacji


 1. Opłata za pobyt naliczana jest według cennika obowiązującego w danym roku.
 2. Cena pobytu jest równa iloczynowi ilości osób, ilości dni pobytu i ceny za 1 osobę, przy czym minimalna cena za domek w miesiącach:
                 *maj, czerwiec, wrzesień – wynosi 100 zł za dobę
                 * lipiec i sierpień – stanowi cenę pobytu dla 4 osób dorosłych
 3. Noclegi dla dzieci do 3 lat są bezpłatne. Cena za nocleg dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat wynosi 25 zł za dobę.
 4. W lipcu i sierpniu minimalany pobyt to 7 dni.                                                                                                                                                                                                              W maju, czerwcu i wrześniu możliwe są pobyty w terminach, nie krótszych niż 7 dni w domkach i 3 dni w pokojach. 
 5. Pracownicy Politechniki Śląskiej mogą dokonywać rezerwacji od  11 marca 2021 r. 
 6. Sprzedaż miejsc w domkach dla osób spoza Politechniki Śląskiej na sezon lipiec-sierpień jest możliwa od  1 maja 2021 r.
 7.  Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem modułu rezerwacyjnego znajdującego się na stronie www.ow-jastrzebiagora.pl
 8. Dodatkowe informacje można otrzymać:                                                                                                                                                                                                                                             * w Dziale Gospodarki Nieruchomościami w godz. 7.00 – 15.00, pod numerem telefonu: (32) 237-11-44, mail: magdalena.trzepacz@polsl.pl                                         * bezpośrednio u osoby kierującej ośrodkiem w godz. 10.00 -18.00, pod numerem telefonu + 48 603 303 582, mail: malgorzata.rykowska@polsl.pl
 9. Potwierdzeniem rezerwacji miejsc jest uiszczenie zadatku w wysokości 30 % kosztów planowanego pobytu w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania maila, w którym potwierdzamy datę pobytu i kwotę zaliczki.  Płatność przelewem na rachunek bankowy: ZFŚS Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 2A , 44-100 Gliwice Nr 46 1050 1230 1000 0002 0211 3114.
 10. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek może zostać zwrócony w przypadku odsprzedaży zarezerwowanego terminu, proporcjonalnie do ilości odsprzedanych noclegów.
 11. Wpłata pozostałej kwoty za pobyt następuje na wskazane wyżej konto do 7 dni przed terminem przyjazdu. Brak wpłaty w powyższym terminie bez powoduje anulowanie rezerwacji.
 12. Rezerwacja obowiązuje wyłącznie na osobę, na którą została dokonana. Wszelkie zmiany należy uzgadniać telefonicznie lub mailowo z osobą kierującą ośrodkiem.
 13. W przypadku skrócenia pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 14. Faktury za pobyt będą wystawiane w Dziale Gospodarki Nieruchomościami tylko dla płatności dokonanych przelewem. 
 15. Doba hotelowa w ośrodku rozpoczyna się o godz. 12.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.  
 16. Zakwaterowanie w godzinach 12.00 – 18.00 . Poza tymi godzinami tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 17. W domkach typu BRDA o numerach 1, 2, 3, 4 i 9 jest możliwość pobytu ze zwierzęciem, pod warunkiem usuwania pozostawionych przez zwierzę nieczystości, zachowania należytych środków bezpieczeństwa oraz finansowej odpowiedzialności za poniesione szkody. Psy po terenie ośrodka mogą poruszać się wyłącznie na smyczy.