Wolne pokoje w sierpniu 2022

  • pokój 2 – 24 sierpnia – 4 września
  • pokój 7 – 22-28 sierpnia
  • pokój 9 – 16-21 sierpnia
  • pokój 9 – 25-31 sierpnia