Zasady rezerwacji miejsc

 

ZASADY REZERWACJI MIEJSC W OŚRODKU WCZASOWYM W JASTRZĘBIEJ GÓRZE W 2017 ROKU

 

 1. Opłata za pobyt naliczana jest według cennika obowiązującego w danym roku.

 2. W maju, czerwcu i wrześniu domki wynajmowane są za cenę pobytu dla minimum 2 osób. W lipcu i sierpniu domki wynajmowane są za cenę pobytu dla minimum 4 osób. Opłata za pobyt dla każdej dodatkowej osoby to zgodna z cennikiem stawka: cena za 1 nocleg razy ilość dni.

 3. W maju, czerwcu i wrześniu możliwe są pobyty w dowolnych terminach, nie krótszych niż 7 dni w domkach i 3 dni w pokojach.

 4. W lipcu i sierpniu br. pobyt w domkach przebiega w zorganizowanych 14 dniowych turnusach. Możliwa jest rezerwacja pobytów 7- dniowych w miarę posiadania wolnych miejsc. Pobyt w pokojach przebiega w dowolnych terminach nie krótszych niż 5 dni.

 5. Pracownicy Politechniki Śląskiej mogą dokonywać rezerwacji od 6 lutego 2017r.

 6. Sprzedaż miejsc osobom spoza Politechniki Śląskiej na sezon lipiec-sierpień jest możliwa  od 1 maja 2017 r. w miarę posiadania wolnych miejsc w ośrodku.

 7. Rezerwacji miejsc można dokonywać: 

  • w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych ul. Konarskiego 18 pok. 448 A, w godz. 7.00 – 15.00, pod numerem telefonu: (32) 237-11-44, adres e-mail: magdalena.trzepacz@polsl.pl ,

  •  bezpośrednio u osoby kierującej ośrodkiem w Jastrzębiej Górze w godz. 10.00 -18.00, pod numerem telefonu  + 48 603 303 582, adres e-mail: malgorzata.rykowska@polsl.pl 

 8. Potwierdzeniem rezerwacji miejsc jest uiszczenie zadatku w wysokości 30 % kosztów planowanego pobytu w terminie do 3 dni od daty przyjęcia zgłoszenia. Płatność przelewem na rachunek bankowy:ZFŚS Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 2A , 44-100 Gliwice   Nr 46 1050 1230 1000 0002 0211 3114.

 9. Wpłacona kwota zadatku może zostać zwrócona jedynie w przypadku całkowitej odsprzedaży zarezerwowanego terminu.

 10. Wpłata pozostałej kwoty za pobyt następuje na wskazane wyżej konto do 14 dni przed terminem przyjazdu. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

 11. Po dokonaniu całkowitej wpłaty za pobyt klient otrzymuje pisemne potwierdzenie rezerwacji, które jest podstawą zakwaterowania w ośrodku.

 12. Noclegi dla dzieci do lat 3 są bezpłatne.

 13. Doba hotelowa w ośrodku rozpoczyna się o godz. 12.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godz. 10.00 ostatniego dnia pobytu.

 14. W przypadku skrócenia pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 15. W domkach typu BRDA o numerach 1, 2, 3, 4 i 9 jest możliwość pobytu ze zwierzęciem, pod warunkiem usuwania pozostawionych przez zwierzę nieczystości, zachowania należytych środków bezpieczeństwa oraz finansowej odpowiedzielności za poniesione szkody.